درباره ما

پایگاه خبری کوردستان:

این پایگاه خبری ،اجتماعی علمی و اقتصادی توسط پرفسور سید موید علویان در سال ٢٠١٩ در اربیل عراق تاسیس شده است.

همکاران ما:

 

بخش اقتصادی و سرمایه گذاری :

وحید حقانی

شماره تماس : ۰۹۳۸۲۴۷۱۶۰۹

Email: Vahidhi502 at gmail.com

 

 بخش فرهنگی و هنری :

مهری بیدل