معماری کردی

 

کردستان با کوه های بزرگ، واقع در شرق میانه بین شمال عراق واقع میباشد عمدتا این  منطقه توسط بیش از ۳۰ میلیون کرد نشین جمعیت دارد.
کردستان با  تعداد زیادی از بخش های  تاریخی که هر کدام معماریی مخصوصی به خود دارد بسیار زیبا میباشد.

در حال حاضر کردها یکی از  قوم های فرهنگی عمده شمال عراق میباشند که منطقه کردستان از آن انها میباشد. در طی کل قرن بیستم، این منطقه بود همیشه  تلاش برای توسعه های فرهنگی   در مورد محله ی کردی نشین بوده است معماری سنتی و چگونگی توسعه معماری مدرن در محلی با مدارس معماری و رسمی و برنامه های توسعه همه را تحت تاثیر قرار داده که بر اساس سبک معماری عراق که توسط چندین معماران جوان در بغداد قرار گرفته است .

معماری سنتی کردی را می توان به سه دسته عمومی طبقه بندی شده بر اساس محل، شهرهای خود ، روستای ، و عشایری. ارگ اربیل (هه ولیر ) یک مثال خوب که از  قدیمی بجا مانده و معماری منحصر به فردی دارد اربیل (Arbela باستان) در جنوب کردستان قرار دارد، حدود ۳۶۰ کیلومتری شمال بغداد، در عراق است. این یکی از قدیمی ترین  شهرها میباشد در جهان و به طور مداوم  از ۶،۰۰۰ سال تاریخ  و شاهد ظهور و سقوط از  ۱۶ فرهنگ  باستانی و اسلامی بوده است.مرحله مهم از تاریخ اربیل در قرن ۱۲ که آن را بخشی از امپراتوری و حاکمیت ایوبیان کرد که تحت سلطه میانه بود تبدیل شد .

در ۲ قرن در کردستان عراق مناطقی بسیار وجود دارد که در نشانگره تمدن معماری در دنیا میباشد از جمله قلعه ی اربیل که در ان مردم تا چند قرن زندگی میکردند و همچنین منطقه ی تحت پوشش مانند طاق نما، به نام قیسری که  توسط عثمانی ها درست شده است. در امتداد خیابان ها، مغازه ها کوچک در طبقه همکف با ذخیره سازی در طبقه فوقانی ساخته شده است.خیابان توسط طاق تحت پوشش برای جلوگیری از بارش باران در زمستان میباشد