موزه ها و گالری ها

 

موزه ها

 در شهر اربيل دو موزه خانه وجود دارد. يكى “موزه خانه قلعه” كه در داخل قلعه است كه كارهاى دستى زيادى در آن يافت مى شود كه به ۴۰ عدد ميرسد و تاريخ بعضى از آنها به صدها سال مى رسد. دومى “موزه خانه مدنى” است كه در مركز شهر و مقابل مديريت شهردارى اربيل قرار گرفته، این موزه خانه دارای سه بخش است و هر بخش به آثارهايى تعلق دارد كه متعلق به زمانى خاص هستند. آثار در سه سالن به ترتيب زمانى به نمايش گذاشته شده اند كه از عهدهاى قديم شروع و به جديد ختم ميشود. لازم به ذكر است كه بعضى از آثار موجود در موزه مربوط به

(۵۰۰۰) سال قبل از ميلاد مى باشد كه نشان دهنده مدنيت كردستان و عراق است. همـﭽنين شامل كتابخانه اى مى باشد كه از كتابخانه هاى مهم تاريخى به شمار مى رود.