موقعیت جغرافیایی ایران

 

کشور ايران شانزدهمين کشور بزرگ جهان است. ايران در نيمکره شمالي، نيمکره شرقي در قاره آسيا و در قسمت غربي فلات ايران واقع شده و جزو کشورهاي خاور ميانه است.

نصف النهار ۵ ۴۴ شرقي از غربي ترين نقطه ايران و نصف النهار ۱۸ ۶۳ شرقي از شرقي ترين نقطه ايران عبور مي کند. همچنين مدار ۳ ۲۵ شمالي از جنوبي ترين نقطه ايران و مدار ۴۷ ۳۹ شمالي از شمالي ترين نقطه اين کشور مي گذرد.

ايران با ۱۶۴۸۱۹۵ کيلومتر مربع مساحت از شمال با ارمنستان، آذربايجان، و ترکمنستان هر سه از جمهوريهاي شوروي سابق و درياي خزر، از مشرق با افغانستان و پاکستان، از مغرب با ترکيه و عراق و از جنوب با خليج فارس و درياي عمان همسايه است. مساحت ايران يک پنجم مساحت آمريکا و تقريبا سه برابر فرانسه است.

ايران کشوري کوهستاني محسوب مي‌شود. بيش از نيمي از مساحت کشور را کوه‌ها و ارتفاعات، و کمتر از ۴/۱ آن را نيز اراضي قابل کشت تشکيل داده است. ارتفاعات ايران را به طور کلي مي توان به چهار رشته کوه شمالي، غربي، جنوبي و کوههاي مرکزي و شرقي تقسيم کرد که از اين جهت در مرتبه بيست و سوم کوه‌هاي جهان قرار دارد.

سه رشته کوه ايران را احاطه مي کنند: کوه هاي سبلان و تالش در شمال غربي، رشته کوه بلند و بسيار کهن زاگرس (متعلق به دوران ژوراسيک) در غرب و جنوب غربي و رشته کوه البرز در شمال که دماوند، بلندترين قله ايران با ۵۶۷۰ متر ارتقاع را شامل مي شود. دماوند مهمترين قله در شمال شرقي تهران قرار دارد

فقط ۱۴ درصد از زمينهاي ايران قابل کشت و زرع است. ۸ درصد اراضي ايران جنگل، ۵۵ درصد مراتع طبيعي و ۲۳ درصد کوير و بيابان است.

حدود ۲۰۰، ۱۸۰ کيلومتر مربع از خاک ايران را جنگل‌ها پوشانده که حدود ۵/۵۵ % آن مربوط به جنگل هاي غرب کشور است. جنگل‌هاي شمال کشور در حاشيه جنوبي دريايي خزر ۱۹%، جنگل‌هاي پسته پراکنده در جنوب و شرق ۳/۱۳%، جنگل‌هاي کوهستاني ارس ۶/۶% و جنگل‌هاي گرمسير و کويري نيز ۶/۵% آن را تشکيل مي‌دهد.

پايه هاي شمالي البرز که پوشيده از درختان مختلف ميباشد، بزرگترين محل کشت و کار است و در گوشه و کنار خلخال، جنوب اردبيل و نهار خوران (در جنوب گرگان) ميتوان جنگلهاي دوست داشتني شمال را مشاهده کرد.

در مرکز ايران نيز دو بيابان وسيع به نام دشت کوير (با بيش از ۲۰۰ هزار متر مربع) و دشت لوت (۱۶۶ هزار متر مربع) قرار دارد.

اکثر رودهاي جاري در ايران کم آب‌اند و تنها رود قابل کشتيراني آن، رود کارون است. مهم‌ترين رودهاي حوضه خليح فارس و درياي عمان عبارت‌اند از: کارون، جراحي، کرخه، در، زهره، دالکي، اروند رود، مهران، ميناب، سرباز، با هوکلات، تياپ، ناي بند، شور ومند.

رود کارون با ۹۵۰ کيلومتر طول، چهل و هشتمين رود جهان است.

ايران در قلب خاورميانه همچون پلي درياي مازندران بزرگترين درياچه جهان را به خليج فارس و درياي عمان، از شمال به جنوب وصل ميکند و گذرگاهي است براي ارتباطات فرهنگي – سياسي دنياي شرق و غرب.

کشور ايران داراي آب وهواي متنوعي است که با مقايسه نقاط مختلف کشور، اين تنوع را به خوبي مي‌توان مشاهده کرد.

چشمه هاي زلال، باغهاي پسته، دشتهاي پر از لاله، فصلهاي متنوع، کوهها و صخره ها، شبهاي پرستاره، سرزمينهاي ناهموار بي انتها، آتشفشانهاي غير فعال پوشيده از برف، جنگلهاي سرپوشيده کوهپايه هاي البرز و سواحل زيباي درياي خزر از جمله ديدنيهاي زيباي ايران هستند که همه ساله توجه بسياري از جهانگردان را به خود جلب مي کند.

در کنار خصوصيات مورد توجه سرزمين بزرگ ايران که از نظر جهانگردي اهميت بسيار زيادي دارد، وجود کوههاي بلند، دشتهاي پهناور، صحراها، رودخانه ها و درياچه هاي مختلف، همگي در کنار يکديگر شرايط جغرافيائي بخصوصي بوجود آورده اند که در هر موقع سال مي توان هر يک از چهار فصل را در يکي از مناطق ايران پيدا کرد.

پايتخت ايران شهر تهران و ۹۸% مردم ايران مسلمان هستند.