هنر کردی

 

قاليبافى رایج ترین حرفه در بين مردم کُرد است. ملت كُرد سنتهاى قاليبافى را در پی هزارها دنبال كرده اند و قالى گلدار با پيرايه و زيورهاى آويزان، شايد از پر آوازه ترين آنها باشد. برخى از قاليبافان رؤياها و آرزوهاى خود را بر قاليها به نقش ميكشند و رنگهاىِ به كار برده شده در اين قاليها عاملى اساسیست براى پر ارزش كردن طرحهاى كُردى.

جولایی و بافت پارچه و انواع منسوجات مانند بوزو، برمال، جاجم، بره، پوشمین، موج، جوراب، دستکش، زنگال و کلاه به عنوان حرفه یا کار جنبی بخشی از آبادی نشینان مناطق مختلف کردستان محسوب می‌شد.

دروست کردن نخ لباس کُردی و تبدیل آن به پارچه مخصوص برای دوختن لباس تا به اکنون نیز خیلی رایج است. همچنین آماده کردن نخ مخصوص برای آماده کردن کفش کُردی و دروست کردن خود کفش کوردی (کلاش).