۱۳۹۸۱۲۱۳۱۷۳۹۱۵۲۴۹۱۹۸۴۰۴۰۴

آمار رسمی کرونا در استان کردستان | یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

  واحد خبری سبانیوز به نقل از کانال پیام کردستان : افزایش آمار مبتلایان به ۶۳۰ نفرفوت ۲ نفر در سقز و قروه افزایش آمار مبتلایان همچنان در سنندج بیشتر ...