Esmail Pirkhedri

قطعه حزین کوردی از زنده یاد اسماعیل پیرخدری هنرمند کرماشانی

واحد مستندات سبانیوز:   هنرمند ناکام و از خوانندگان پرشور و بسیار خوش صدای رادیو کرمانشاه در دهه ۴۰ و ۵۰ و متولد ۱۳۲۸ بود. استعدادش توسط مجتبی میرزاده و ...