۶۳۳۸۱۹۲

فاصله گذاری هوشمند در اماکن عمومی تهران

واحد خبری سبانیوز به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک نیوز :