۰۰۵۴۹-۷۰۵×۹۰۰

معرفی رمان «ط» نامزد جایزە مهرگان ادب

        واحد خبری صبا نیوز به نقل از خانه کتاب کردی: رمان “ط” اثر زاهد بارخدا، نویسندە اهل مریوان، با انتخاب هیئت داوران در میان فهرست نهایی ...