Photo 2020 05 03 08 34 34

سامانه آموزش مجازی امید

  واحد خبری سبانیوز:   سامانه آموزش مجازی امید هپاتیت سی از تشخیص تا درمان ( به همراه امتیاز بازآموزی)   دکتر کامران باقری لنکرانی- هپاتیت سی و پیوند کبد ...
۲b9c2b864b7c6ddd56845165104a2549

پزشک آنلاین ؛ خدمتی از باشگاه سلامتی امید

واحد خبری سبانیوز: باشگاه سلامتی امید با توجه به شیوع بیماری کرونا (COVID 19)  و ضرورت عدم حضور در مکان های عمومی و در راستای اجرای پیام در خانه بمانیم ...