پرچم آلمان امریکا

جنگ نرم امریکا و آلمان بر سر برق عراق

  واحد خبری سبانیوز به نقل از خبرگزاری میدل ایست :  «عامر الکبیسی»، روزنامه نگار عراقی در مقاله ای در «عربی پست» نوشت که «قاسم الفهداوی»، وزیر برق عراق، در ...