Untitled0000

هلدینگ دارویی بهفار (Behphar)

واحد خبری سبانیوز : هلدینگ دارویی بهفار   شرکت دارویی بهفـار یک هلدینگ دارویی خصوصی است که با بیش از ۱۷ سال فعالیت گروهی با شرکت‌های زیر مجموعه خود به ...