Screenshot ۲۰۲۱۰۲۲۵ ۰۹۴۸۳۳ Instagram

چاپی کتیبی سه باره ت به ئاوسانی جگه ر “دوکتور سه ید موه ید عه له ویان “له ولاتی تاجیکستان

یه که هه وال سبا نیوز: چاپی کتیبی سه باره ت به ئاوسانی جگه ر "دوکتور سه ید موه ید عه له ویان "له ولاتی تاجیکستان http://t.me/liverSupport @profalavian