۶۳۶۸۳۶۶۶۸۳۸۸۷۹۹۲۳۴

فیلم سینمایی جان دار

  کارگردان:حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری   تهیه کنندگان:کامران مجیدی         سال ساخت:۱۳۹۷ وقتی بدترین کار دنیا میشه بهترین راه، چیکار میشه کرد؟   بازيگران: فاطمه معتمدآریا، حامد ...