۷۷۸۸۸

جەژنا سەگان لی وەلاتی نیپال

یه هه وال سبا نیوز: وەلاتی نیپالی رۆژەک ژ سالی بو ریزلێنان ل سەگان هاتیە دەستنیشان کرن لی وەلاتی نیپالی رۆژەک ژ سالی بو ریزلێنان ل سەگان هاتیە دەستنیشان کرن ...