کوچک

نشست تجار اقلیم کردستان عراق با مسئولین کنسولگری ایران در سلیمانیه

واحد خبری سبانیوز به نقل از جام کوردی : با حضور مشاور اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، نشست تجار اقلیم کردستان عراق و مسئولین کنسولگری ایران در سلیمانیه ...