۴۹۳۱

قوانین واردات دام ، طیور و شیلات به اقلیم کردستان عراق

واحد مستندات صبا نیوز به نقل از سرکنسولگری ج .ا.ا در اربیل:     صادره از وزارت کشاورزی و منابع آب / اداره کل منابع دامی و دامپزشکی سال 2010 ...