۰۶۱۲۸۳۱۰۳۵۱۳۴۴۹۱۷۷۵۱۳۷۸۲۸۰۵۵۳۱۱۰

دلەکزی

یه که هه وال سبا نیوز: بریتیە لە هەڵگەرانەوەی ترشەڵۆکی مەعیدە بۆ سورێنچک .هەست کردن بە سوتانەوە لەسەرەوەی گەدەو هەندیک جار گەیشتنی ئەو ترشەلۆکە بۆ ناو دەم. هۆکارەکان: ۱_ هەندیک ...