۱۳۹۷۱۱۱۸۱۳۴۳۵۰۲۸۹۱۶۵۷۵۸۶۴

متن یک فعال رسانه ای درباره زحمات مسئولین نظام سلامت در این روزهای حساس

  واحد خبری سبانیوز: علی صدری نیا در صفحه شخصی اش نوشت: چند ماه پیش برای ضبط یکی از قسمتهای برنامه مدیرمسئول، در یکی از سفرهای استانیِ آقای دکتر نمکی ...