۱۳۹۹۰۹۲۹۰۸۲۳۴۳۱۲۸۲۱۸۳۸۴۸۴

ده وله ت عیراق به ره سمی‌بوون سنور “سیران‌بند” بانه موافقه تی کرد

  یه که هه وال سبا نیوز: ئوستاندار کوردستان له قه بول کردن ده وله ت عیراق له گه ل ره سمی بون سنور سیران بند بانه راپورتی دا و ...