۱۱۴۷۴۶۱۱ ۱۳۳

جهان ورزش در شوک؛ سیامند رحمان درگذشت

  واحد خبری سبانیوز به نقل از سایت ورزش 3 :   سیامند رحمان که همواره با رکوردهای فوق العاده خود در دسته فوق سنگین وزنه برداری معلولین جهان و ...