۶۳۶۲۳۷۰۶۱۲۴۶۰۹۲۷۰۲

پرفسور پرویز کردوانی پدر علم کویرشناسی ایران، امروز و در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

  سبا نیوز: پرفسور پرویز کردوانی پدر علم کویرشناسی ایران، امروز و در سن 90 سالگی درگذشت. هنوز اطلاعاتی از علت و چگونگی درگذشت این پژوهشگر و چهره ماندگار کشور در ...