۱۳۹۲۰۴۱۱۰۹۳۷۰۲۳۹۰۷۷۸۵۷۴

پیشنهادات سه شخصیت علمی پزشکی کشور به وزیر بهداشت در مورد کرونا

    واحد خبری سبانیوز: سه تن از شخصیت های برتر جامعه پزشکی کشور در نامه ای به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، ضمن قدردانی از زحمات جامعه ...