۱۵۶۷۴۴۱۸۹

«سعد الحریری»، مامور تشکیل دولت جدید در لبنان شد

واحد خبری صبانیوز به نقل از حبرگزاری mdeast.news :       «سعد الحریری»، نخست وزیری پیشین لبنان امروز پنجشنبه مامور تشکیل دولت جدید در لبنان شد. الحریری با کسب ...