آب و هوا

 

 گرم و خشک در تابستان و سرد و مرطوب و در زمستان: آب و هوای منطقه کردستان نیمه خشک قاره است.

فصل بهار زیبا ترین فصل در کردستان میباشد  میانگین درجه حرارت بالا در محدوده ۱۳-۱۸ درجه در ماه فروردین به ۲۷-۳۲ درجه در ماه اردیبهشت.

ماه های تابستان  بسیار گرم و خشک می باشد. در ژوئیه و اوت داغترین ماه متوسط اوج ۳۹-۴۳ درجه می باشد، و اغلب نزدیک به ۵۰ درجه برسد.

پاییز خشک و معتدل است، و بهار زمان ایده آل برای  مسافرت دراین  منطقه است. میانگین دما ۲۴-۲۹ درجه در ماه اکتبر، خنک کننده کمی در نوامبر می باشد.

زمستان های معتدل هستند، به جز در بالا ی کوه ها. میانگین زمستان درجه حرارت بالا ۷-۱۳ درجه سانتیگراد می باشد، و میانگین پایین می ۰۲/۰۷ درجه سانتیگراد است.