کنسولگری و نمایندگیهای خارجی

 

نمایندگی و كنسولخانه ها
شمار زيادى از کشورهای جهان تا به اکنون در پایتخت کُردستان (هولیر)، دفاتر نمایندگی یا كنسولخانه هاى خود را افتتاح کرده و به آسان کاری برای امور سفر و گشت هموطنان کشورهای خودشان و کوردستان رسیدگد کنند. تا کنون کنسولخانهای زیر در پایتخت کوردستان موجودند:

 

سركنسولگرى جمهورى روسيه فدرال
سركنسولگرى جمهورى فرانسه
سركنسولگرى انگلستان
سركنسولگرى جمهورى آلمان متحد
سركنسولگرى جمهورى اسلامى ايران
سركنسولگرى جمهورى تركيه
سركنسولگرى اردن
سركنسولگرى جمهورى روم
سركنسولگرى جمهورى مجارستان
سركنسولگرى امارات عربى متحده
كنسولخانه افتخارى ژاپن
كنسولخانه جمهورى مصر عربى
كنسولخانه افتخارى دانمارك
كنسولخانه افتخارى جمهورى بلاروسيا
كنسولخانه افتخارى اسپانيا
دفتر كنسولگرى ايتاليا
دفتر سفارت هلند
دفتر علاقات جمهورى ﭽـك
دفتر بازرگانى جمهورى مصر عربى
دفتر بازرگانى جمهورى اتريش
دفتر بازرگانى جمهورى يونان
دفتر سفارت جمهورى كره جنوبى

كنسولخانه و نمایندگی چین