- پایگاه اطلاع رسانی کوردستان - https://kurdistancom.com -

هونه رمند خوشنووس کیانوش ئه رباب پور

Index

یه که هه وال سبا نیوز:

هونه رمند کیانوش ئه رباب پور

به شداری له فیستیقال وبه ده ست هینان ناو نیشانی خوی