۶۳۷۲۴۷۸۲۸۲۴۵۱۵۹۷۰۴ Lg

بروز حادثه برای یک شناور نیروی دریایی ارتش

  واحد خبری سبانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آجا و همشهری آنلاین:    روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس از بروز حادثه برای یکی از شناورهای سبک این ...