Photo 2020 05 03 08 34 34

سامانه آموزش مجازی امید

  واحد خبری سبانیوز:   سامانه آموزش مجازی امید هپاتیت سی از تشخیص تا درمان ( به همراه امتیاز بازآموزی)   دکتر کامران باقری لنکرانی- هپاتیت سی و پیوند کبد ...