Untitled03

آیلند (شهری به سبک فردا)

واحد خبری سبانیوز :   دهکده سلامت آیلند   دهکده سلامت آیلند، کاربری پیش‌بینی شده برای تکمیل خدمات ارائه شده در شهر آیلند است که به چهار بخش درمانی، مراقبت‌های ...