۴۳۸۸۱۱۴۹۱_۲۷۹۳۲۰

چرا در آسانسور آینه وجود دارد؟

      واحد خبری صبا نیوز به نقل از کردتودی:     تا به حال شده به خود بیایید و ببینید در اندیشه ی این بوده اید که چرا ...