Untitled

شرکت یگانه اندیش سرمایه

واحد خبری سبانیوز:     شرکت یگانه اندیش سرمایه در پاییز سال ۱۳۸۸ و بعنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری تاسیس گردید. سرمایه‌گذاران و مدیران این شرکت تصمیم داشتند تا با شناسایی ...