۵۸۳۰۲۰۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در فرودگاه استانبول

واحد خبری سبانیوز به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک نیوز :