۵۵۷۷۸۹

پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان به مجازات اعدام محکوم شد

  واحد خبری سبانیوز به نقل از خبرگزاری TRT :   پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در پی رسیدگی به دعوی اقامه شده در سال 2013 بعلت خیانت به ...