۱۳۹۹۰۷۰۹۱۶۲۲۴۸۶۲۲۱۳۴۰۶۵۴

وه زیر په یوه ندییه کان :تواو گونده کان له ناوچه ی سنوری ئینترنت وه ر ده گرن

یه که هه وال سبا نیوزبه گواستنه وه له تسنیم : وه زیر په یوه ندییه کان :تواو گونده کان زوتر له 20مال له ناوچه ی سنوری ئینترنت وه ر ...
ir.internet.padesha_512x512

افزایش سه برابری مصرف اینترنت در کردستان

  واحد خبری سبانیوز به نقل از کردپرس : مدیر مخابرات منطقه کردستان با بیان اینکه توسعه و ارتقاء زیر ساخت های مخابراتی در حوزه دیتا می تواند در افزایش ...