یببب

وه زارت نەوت پیشکەشکردن ۱۴۱ ئامیر ونتیلاتور به وەزارت ته ندروستی

یه که هه وال سبا نیوز: وه زارت نەوت پیشکەشکردن 141 ئامیر ونتیلاتور به وەزارت ته ندروستی وه زارت نه وت به بودجه ی 220میلیارد ریالی 141 ئامیر (ونتیلاتور )تایبه ...