Untitled

شرکت داروسازی گل دارو

واحد خبری سبانیوز:   شركت داروسازی گیاهی گل دارو در راستای احیاء طب سنتی و گیاه درمانی علمی در کشــور در سال ۱۳۶۲ دراصفهـــان تاسیس و ابتدا تولیدات خود را ...
۱۰۷۰۰۰۷۴۰۰۷

شرکت داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی

واحد خبری سبانیوز: شرکت داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی   واحد تحقیق و توسعه‌ی شرکت داروسازی گیاه اسانس، با بهره گیری از‌ مراجع علمی معتبر و فن آوری ‌هـای روز ...
Peppermint 6

شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس

واحد خبری سبانیوز:     شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش‌­بنیان)     شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)از سال 1394 فعالیت خود را با هدف تولید ...