۴۸۳۶۴

پروفسور عبدالله سلیمی

    واحد خبری صبا نیوز :   پروفسور عبدالله سلیمی سال 1346 در شهرستان بانه متولد شده است، کارشناسی را در رشته شیمی محض از دانشگاه مازندران در سال ...