۱۶۲۷۶۷۵۰۲۷۸۹۳۷

افزوده شدن زبان کردی به پایگاه داده تشخیص گفتار بنیاد موزیلا

  سبا نیوز: پروژه common voice بنیاد موزیلا که با هدف جمع آوری نمونه صداهای افراد برای ایجاد ارتباط بهتر در مرورگرها طراحی شده زبان کردی را به مجموعه زبان ...