پیری

پیرشدن یک فرایند بی وقفه طولانی نیست

    واحد خبری صبا نیوز : به گزارش اسپوتنیک به نقل از «Nature Medicine»،پیرشدن بیولوژیکی انسان می تواند در سه مرحله رخ بدهد. محققان با توجه به نتیجه آزمایش ...