۱۵۲۰۳۱۲۸۲۶۱۱۸۸۷۱۳۵۱۰

پژوهشکده گیاهان دارویی

واحد خبری سبانیوز:       پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي به عنوان مركز تحقيقات گياهان دارويي كشور و منطقه، در مهرماه 1377تأسيس گرديد و در سال 1380 به عنوان مركز ...