۱۶۱۳۹۸۷۰۸۰۱۳۶۲

ده ست نیشانکردن له دو روومانی کوردی “هاوارا بلووری” و”۱۹۷۵″له پیرانشار ده ستنیشانکرا

یه که هه وال سبا نیوز: ده ست نیشانکردن له دو روومانی کوردی "هاوارا بلووری" و"1975"له پیرانشار ده ستنیشانکرا نووسه ر" یوسف شجاعی "به شدار ئه نجومه نی ئه ده ...