Untitled011

EXPO 2020 Dubai UAE

  واحد خبری صبا نیوز:   اکسپو یک رویداد جهانی با رویکرد فرهنگی- اجتماعی است که توسط کشوری که برنده کاندیداتوری این نمایشگاه می شود، برگزار می شود . هر ...